Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Statystyki

  • Odwiedziny: 1162043
  • Do końca roku: 175 dni
  • Do wakacji: -13 dni

Harmonogram rekrutacji 2019/2020

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2019/2020

do 3-letniego liceum ogólnokształcącego

i 4-letniego liceum ogólnokształcącego

 

Termin

 

 

Wydarzenie

 

od 13 maja 2019r.

do

25 czerwca 2019r.

 

  •  złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

 

 

od 19 czerwca 2019r.

do

25 czerwca 2019r

 

  • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

 

 

 

 

do 28 czerwca 2019r.

 

 

  • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym – dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

 

 

do 15 lipca 2019r.

 

 

  • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach 

 

 

do 16 lipca 2019r.

 

godz. 900

 

 

  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia

 

 

od 16 lipca 2019r.

do

do 24 lipca 2019r.

 

do godz. 1500

 

 

  • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania  do wybranej szkoły – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone  w uzupełnianiu wniosku o przyjęcie do szkoły

 

 

25 lipca 2019r.

 

godz. 1000

 

  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 

 


Przejdź do góry