Kalendarium

Środa, 2021-12-01

Imieniny: Blanki, Edmunda

Statystyki

 • Odwiedziny: 932926
 • Do końca roku: 30 dni
 • Do wakacji: 205 dni

ART" SZTUKA I ZIEMIA"

Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich

Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską


Częstochowskie placówki biorące udział w projekcie:
Przedszkola nr 20, 36, 37, 38
Szkoły Podstawowe nr 1, 12, 33, 38, 40
Młodzieżowy Dom Kultury

Cele ogólne:
 1. Edukacja młodego pokolenia (dzieci w wieku 3-14 lat) w zakresie edukacji globalnej ze szczególnym uwzględnieniem Milenijnych Celów Rozwoju wytyczonych przez ONZ.
 2. Zwiększenie świadomości i wrażliwości opinii publicznej na tematykę rozwoju globalnego i współpracy międzynarodowej.
 3. Wzmocnienie mobilizacji społecznej w zakresie inicjatyw obywatelskich na rzecz walki z ubóstwem i wyrównywania szans.
Główne działania:
 1. Utworzenie i spotkania komitetu naukowego (Włochy).
 2. Public relations i tworzenie sieci (Vicenza, Częstochowa, Osjek).
 3. Utworzenie krajowych grup roboczych (Urząd Miasta Vicenza, Urząd Miasta Osjek, Miejskie Przedszkole nr 38).
 4. . Szkolenie nauczycieli w 10 szkołach w każdym z trzech miast w zakresie edukacji globalnej ze szczególnym uwzględnieniem walki z ubóstwem i głodem. Wcześniej zostaną przeszkoleni eksperci lokalni (10 osób w każdym mieście).
 5. Zajęcia dydaktyczne w szkołach w zakresie walki z ubóstwem i głodem (10 szkół, 200 nauczycieli rocznie, 1500 dzieci w całym projekcie).
 6. Warsztaty artystyczne (plastyczne) dot. tematyki walki z ubóstwem i głodem (dzieci przygotują 1500 butelek ozdobionych zgodnie z projektem Stowarzyszenia Artystów Solstizio).
 7. Impreza z udziałem publiczności promująca projekt połączona z działaniami medialnymi i sprzedażą butelek (czerwiec 2011).
 8. Nagranie filmów wideo i montaż krótkich klipów z udziałem dzieci odpowiadających na pytania z zakresu prawa człowieka do pożywienia i wody.
 9. Druk katalogu dot. doświadczeń z projektu (dot. przeprowadzonych zajęć dydaktycznych i warsztatów artystycznych w szkołach).
 10. Prowadzenie kampanii fundraisingowej (zbiórka pieniędzy) poprzez sprzedaż butelek oraz fotografii artystycznych wykonanych przez Stowarzyszenie Artystów Solstizio.
 11. Przekazanie środków na realizację projektów w Burkina Faso (projekty dot. dostępu do wody pitnej i rozwoju zostaną zaproponowane i zrealizowane przez Stowarzyszenie Kobiet w Burkina Faso).
 12. Utworzenie dwustronnych partnerstw pomiędzy szkołami/przedszkolami z Polski i szkołami w Burkina Faso, analogiczne partnerstwa zostaną utworzone przez szkoły włoskie i chorwackie.

Scenariusze lekcji