Kalendarium

Środa, 2021-12-01

Imieniny: Blanki, Edmunda

Statystyki

  • Odwiedziny: 932942
  • Do końca roku: 30 dni
  • Do wakacji: 205 dni

Harmonogram działań 2016/2017

Erasmus + „ Maths in Art ” – „ Matematyka w sztuce”

Harmonogram działań 2016/2017

Lp.

działanie

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Założenie i prowadzenie bloga projektu

IX 2016

VI 2018

A.Lipińska

2.

Zakładka informacyjna
o projekcie na stronie internetowej szkoły

IX 2016

R. Szpruch

3.

Każda klasa wyszukuje i gromadzi informacje na temat jednego
z krajów partnerskich. Zebrane informacje prezentuje na gazetkach klasowych.

IX 2016

Wszyscy wychowawcy

 

4.

Poznanie krajów partnerskich:

Położenie na mapie, stolice, flaga, waluta, język, ciekawe miejsca, znani ludzie itp.

IX-X 2016

D. Pliszka

I. Walaszczyk

Wychowawcy

edukacji wczesnoszkolnej

5.

Prezentacja Powerpoint
na  temat miasta, regionu i kraju

IX/X 2016

R. Szpruch

 

Wizyta w Polsce

6.

Korespondencja uczniów
z różnych krajów

Od X 2016

do VI 2017

A.Lipińska

E. Grabowska

7.

Film – This is my school – To jest moja szkoła

IX-X 2016

D. Pliszka

8.

Międzynarodowy konkurs „ What do I know about other countries?”

X-XI 2016

A.Lipińska

I. Walaszczyk

Wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej

9.

Na podstawie materiałów wypracowanych przez uczniów na temat krajów partnerskich stworzyć zbiór zadań
z matematyki dla różnych grup wiekowych.

X-XI 2016

K. Klamat

L.Stepień

10.

Mini projekty – podróże po Europie – uczniowie w grupach opracowują plan podróży do jednego z krajów partnerskich. Wyszukują informacje jak dotrzeć do szkoły partnerskiej, obliczają potrzebny budżet ( transport, zakwaterowanie, wyżywienie)
w PLN oraz w walucie danego kraju, wyszukują miejsca warte odwiedzenia, lokalne potrawy

i zwyczaje itp.

XI-XII2016

przyrodnicy

matematycy

poloniści

 

11.

Przygotowanie broszury turystycznej o krajach partnerskich

XII 2016

poloniści

R. Szpruch

 

 

12.

Przygotowanie kartek świątecznych i noworocznych

XII 2016

A.Lampa

M. Sochel

13.

Zbiór zadań z matematyki związany z podróżowaniem

 

I 2017

Matematycy

L.Stępień

14.

Poznanie słownictwa matematycznego językach krajów partnerskich ( liczby, działania, jednostki miary itp.)

I-II 2017

wychowawcy

matematycy

angliści

15.

Opracowanie słowniczka terminów matematycznych
w językach krajów partnerskich

II 2017

A.Lipińska

R. Szpruch

matematycy

 

 

 

Wizyta w Turcji- Konya

16.

Poznanie artystów z krajów partnerskich. Przygotowanie plakatów informacyjnych
z elementami biografii
i najważniejszych dzieł lub/i wersji elektronicznej

III 2017

A.Lampa

R. Szpruch

17.

European Artists Galery  -wystawa  reprodukcji wykonanych przez dzieci znanych dzieł malarskich w różnych technikach

IV 2017

A.Lampa

18.

Zbiór zadań matematycznych związanych za znanymi artystami

IV 2017

matematycy

L.Stepień

19.

Analiza znanych dzieł malarskich w poszukiwaniu wzorów matematycznych ( kształty, linie, figury geometryczne …)

V 2017

matematycy

A.Lampa

 

20.

Wykonanie prac plastycznych inspirowanych analizowanymi dziełami. Wystawa powstałych prac

VI-VI 2017

A.Lampa

21.

Poznanie słownictwa matematycznego ( kształty, figury geometryczne) w językach partnerów

V -VI

E.Grabowksa

A.Lipińska

 

Wizyta w Niemczech - Uberlingen

22.

Zbiór zadań matematycznych związanych ze poznanymi obrazami

VI 2017

matematycy

L.Stępień