Kalendarium

Czwartek, 2020-10-29

Imieniny: Angeli, Przemyslawa

Statystyki

 • Odwiedziny: 611513
 • Do końca roku: 63 dni
 • Do wakacji: 239 dni

Rok szkolny 2020/2021

Artykuły

Start the Change

2020-10-22
Powiększ zdjęcie

W ostatniej chwili przed kolejnym rozstaniem udało nam się zasadzić drzewa i krzewy pozyskane w ramach akcji Start The Change! Będzie, piękniej, czyściej i więcej tlenu. Małymi krokami zmienimy świat!

Czytaj więcej o: Start the Change

Organizacja pracy Szkoły od 26.10.2020 r.

2020-10-24
W związku z wprowadzeniem
od dnia 19 października 2020 r.
strefy czerwonej na terenie miasta Częstochowy

ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA DO BUDYNKU SZKOŁY

wszystkim osobom,
które nie są uczniami lub pracownikami szkoły.
  
SZCZEGÓŁY ORGANIZACJI PRACY
Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego
od 26.10.2020 r. do 8.11.2020 r.

 

NAUKA DLA UCZNIÓW KLAS I-III POZOSTAJE BEZ ZMIAN,
czyli zajęcia odbywają się w szkole zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

 

Klasy IV-VIII

 1. Zajęcia lekcyjne odbywają się online za pośrednictwem oprogramowania TEAMS zgodnie z dotychczasowym tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych.

 2. Lekcje rozpoczynają się zgodnie z rozkładem dzwonków w szkole:

        Nr lekcji

Godzina rozpoczęcia

                     1. 

8:00

                     2.

8:55

                     3. 

9:50

                     4. 

10:45

                      5. 

11:50

                      6. 

12:45

                      7.

13:40

                      8. 

14:35

 

3. Nauczyciel decyduje, jaką część lekcji poświęci na wprowadzenie nowego tematu (maksymalnie 30 minut), a ile czasu uczniowie przeznaczą na samodzielną pracę  (np. na wykonanie jakiegoś ćwiczenia, napisanie czegoś, namalowanie itp.)

4. Nauczyciel pozostaje w połączeniu z uczniami przez cały czas trwania lekcji (odpowiada na pytania, monitoruje pracę uczniów)

5. Uczniowie odsyłają w ustalonym terminie wskazane prace nauczycielowi za pośrednictwem TEAMSów lub w wyjątkowych sytuacjach na służbowy adrese-mailowy nauczyciela (konto Microsoft) – na stronie szkoły znajduje się ich lista. Uczniowie mają do nich dostęp także na TEAMSach w zakładce pliki.

6. Praca uczniów podlega ocenie zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny, z którymi uczniowie i rodzice zostali zapoznani na początku roku szkolnego.
 
7. Ocenie podlega zachowanie uczniów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich uczestnictwo w zajęciach online, punktualność zgłaszania się na zajęcia, przygotowanie do zajęć, systematyczność pracy, zachowanie na zajęciach.
 
8. Zajęcia:
a)      dydaktyczno- wyrównawcze
b)      korekcyjno-kompensacyjne
c)      rewalidacyjne
d)      logopedyczne
odbywają się zgodnie z planem - online (według takich samych zasad jak lekcje przedmiotowe).
 
9. Świetlica szkolna pracuje zgodnie ze stałym harmonogramem dla uczniów klas I-III.
 
10. Żywienie organizowane jest dla uczniów klas I-III według dotychczasowego planu.
 
11. Pedagodzy szkolni pracują zgodnie z dotychczasowymi godzinami swojej pracy.
 
12. Biblioteka szkolna pracuje w dotychczasowym trybie. 
Czytaj więcej o: Organizacja pracy Szkoły od 26.10.2020 r.

Nauczanie zdalne dla uczniów klas IV-VIII od 26.10.2020 r.

2020-10-23

Projekt Edukacyjny "Częstochowa a Cud Wisły"

2020-10-15
W ramach zorganizowanego projektu edukacyjnego „Częstochowa a Cud Wisły”, Lena Malczewska uczennica klasy 7b  wzięła udział w konkursie historycznym Częstochowscy bohaterowie w wojnie polsko – bolszewickiej w latach 1919 – 1921". Pod opieką p. Sylwii Majdy i p. Krzysztofa Góreckiego przygotowała film, prezentujący Częstochowę i jej bohaterów biorących udział w wydarzeniach z 1920 roku.
 
Lena zajęła I miejsce w kategorii szkół podstawowych. Gratulujemy!
Ponadto nauczycielki z naszej szkoły p. Iwona Sikorska i p. Sylwia Majda wzięły udział w konkursie na scenariusz lekcji i ich pomysły zostały wysoko ocenione przez komisję konkursową, która przyznała im I i III miejsce.
 
Powyższe działania były związane z 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku
w kontekście historycznych związków z Częstochową. 18 października mija 100. rocznica zakończenia polsko – bolszewickich działań wojennych. Zapraszamy do zapoznania się z opisem tych wydarzeń.
 
 

Wojna polsko-bolszewicka rozpoczęła się krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Armia Czerwona stopniowo zajmowała obszary opuszczane przez siły niemieckie. Pod koniec grudnia 1918 r. po raz pierwszy starła się z oddziałami polskiej samoobrony w Wilnie. Celem działań bolszewików nie było jednak wyłącznie przywrócenie granic imperium rosyjskiego sprzed marca 1918 r., lecz przede wszystkim udzielenie pomocy komunistom, którzy w tym samym okresie próbowali rozpocząć rewolucję w Niemczech i w krajach powstałych z rozpadu Austro-Węgier. Moskwa dążyła więc do przeniesienia ognia rewolucji na zachód. Na jej drodze stała odrodzona Polska. Marszałek Józef Piłsudski już w pierwszej połowie lipca planował doprowadzenie do wielkiej batalii. Początkowo zamierzał zatrzymać odwrót polskiej armii na linii Narwi  i Bugu. Jednak szybszy odwrót polskich wojsk wymuszał wybranie nowej lokalizacji. Bitwa Warszawska rozegrana została zgodnie z planem operacyjnym, który na podstawie ogólnej koncepcji Piłsudskiego opracowali szef sztabu generalnego gen. Tadeusz Rozwadowski, płk Tadeusz Piskor i kpt. Bronisław Regulski. Operacja składała się z trzech skoordynowanych, choć oddzielonych faz. Kluczem do jej powodzenia miała być obrona przedmościa warszawskiego, czyli wschodnich granic stolicy. Północnego odcinka frontu wzdłuż linii Wisły miała strzec 5 Armia gen. Władysława Sikorskiego. Na południu, znad rzeki Wieprz, uderzenia na słabe siły tzw. Grupy Mozyrskiej miały dokonać oddziały pod dowództwem Piłsudskiego. Plan działań został zatwierdzony 6 sierpnia. Bitwa Warszawska rozpoczęła się 13 sierpnia. W sumie polskie siły na przedmościu warszawskim liczyły ok. 50 tys. żołnierzy. Polacy mieli przewagę liczebną i sprzętową nad siłami Michaiła Tuchaczewskiego. Głównym ogniskiem walk o przedpole stolicy stał się Radzymin, który kilkanaście razy przechodził z rąk do rąk. Ostatecznie polscy żołnierze pomimo utraty pierwszej linii umocnień i z wielkimi stratami utrzymali Radzymin i inne miejscowości, odrzucając nieprzyjaciela daleko od swoich pozycji. Ciężkie boje toczyły się również pod pobliskim Ossowem. 14 sierpnia oddziały sowieckie znalazły się 13 km od granic Warszawy. Tego dnia pod Ossowem, podczas udzielania ostatniej posługi rannemu żołnierzowi, zginął kapelan warszawskich ochotników ks. Ignacy Skorupka. Jednym z ważnych fragmentów Bitwy Warszawskiej było zdobycie 15 sierpnia przez kaliski 203. Pułk Ułanów sztabu 4. Armii sowieckiej w Ciechanowie, a wraz z nim – kancelarii armii, magazynów i jednej z dwóch radiostacji służących bolszewikom do utrzymywania łączności z dowództwem w Mińsku.

25 sierpnia polskie oddziały doszły do granicy pruskiej, kończąc tym samym działania pościgowe. Obie strony rozpoczęły przygotowania do kolejnego starcia – bitwy nad Niemnem, która ostatecznie zadecyduje o polskim zwycięstwie. W wyniku Bitwy Warszawskiej straty strony polskiej wyniosły: ok. 4,5 tys. zabitych, 22 tys. rannych i 10 tys. zaginionych. Straty zadane Sowietom nie są znane. Przyjmuje się, że ok. 25 tys. żołnierzy Armii Czerwonej poległo lub było ciężko rannych, 60 tys. trafiło do polskiej niewoli, a 45 tys. zostało internowanych przez Niemców w Prusach Wschodnich. Bitwa Warszawska została uznana za osiemnastą przełomową batalię w historii świata. Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń wojny polsko-bolszewickiej

 • 14 lutego 1919 – walki w Mostach nad Niemnem. Początek wojny.
 • 21 kwietnia 1919 – Polacy zdobywają Wilno.
 • 9 sierpnia 1919 – Polacy zdobywają Mińsk.
 • 25 kwietnia 1920 – wyprawa kijowska, Polacy zdobywają Kijów.
 • 5 czerwca 1920 – przełamanie frontu polskiego na Ukrainie.
 • 4 lipca 1920 – generalna ofensywa Armii Czerwonej na Białorusi.
 • 13 sierpnia 1920 – wojska sowieckie uderzają na Warszawę.
 • 15 sierpnia 1920 – zatrzymanie wojsk sowieckich nad Wkrą.
 • 16 sierpnia 1920 – polska kontrofensywa na tyły wojsk sowieckich nad Wieprzem.
 • 31 sierpnia 1920 – zwycięstwo Polaków pod Komarowem.
 • 22 września 1920 – polska ofensywa nad Niemnem.
 • 12 października 1920 – Polacy zdobywają Mińsk.
 • 18 października 1920 – podpisanie rozejmu.
 • 18 marca 1920 – traktat pokojowy w Rydze.

 

Czytaj więcej o: Projekt Edukacyjny "Częstochowa a Cud Wisły"

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

2020-10-11
Powiększ zdjęcie
W dniu 6 października 2020 roku w naszej szkole odbyła się niezwykle ważna uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci w poczet społeczności szkolnej musieli zaprezentować  Dyrekcji szkoły i zebranym Gościom, to czego już się w szkole nauczyli. Prezentacja umiejętności obejmowała  śpiew piosenek, recytację wierszy o szkole, przyjaźni,  ojczyźnie oraz  umiejętność odpowiedzi na szereg  trudnych i podchwytliwych pytań zadawanych  przez panią Dyrektor. Ze wszystkimi zadaniami poradzili sobie  wyśmienicie, a zebrani goście zgodnie potwierdzili, że egzamin na ucznia zdali celująco! Brawo pierwszaki!

 

Po uroczystym pasowaniu na ucznia pierwszaki stały się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Cieszymy się, że jesteście już uczniami Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie i życzymy Wam sukcesów w nauce. Powodzenia!
Czytaj więcej o: Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Rajd Rowerowy w ramach projektu Start the Change

2020-10-09
Powiększ zdjęcie

9 października uczniowie z klas IV - VIII wzięli udział w rajdzie rowerowym wzdłuż Warty do dzielnicy Mirów. Rajd odbył się w ramach projektu Start the Change, w którym nasza szkola bierze udział. Projekt Start the change -  Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie to międzynarodowy projekt edukacyjny realizowany równolegle przez 15 organizacji w 12 krajach Unii Europejskiej, w ramach którego nauczyciele i młodzież szkolna  z całej Europy podejmują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju czy problemów współczesnośći. W tym roku projekt Start the Change dotyczy ekologii.

 

Czytaj więcej o: Rajd Rowerowy w ramach projektu Start the Change

Internetowa Poradnia Kryzysowa

2020-10-06

Rusza Internetowa Poradnia Kryzysowa, działająca w ramach Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej. W czasie rygorów sanitarnych osobisty kontakt z psychologami często jest utrudniony, a młodym ludziom w epidemicznej rzeczywistości przybyły przecież nowe potencjalne źródła stresu – czy to w związku ze zdalną nauką, czy np. zmieniającą się sytuacją życiową rodziców i napięciami, które może to powodować. Plakat informuje o tym, w jaki sposób w Częstochowie w razie kryzysu można uzyskać wsparcie przez internet – w sposób bezpieczny, dyskretny, zaufany, profesjonalny. Młodzi ludzie doświadczający przemocy, hejtu, dyskryminacji czy innych życiowych trudności mogą liczyć na pomoc psychologów i interwentów.

Czytaj więcej o: Internetowa Poradnia Kryzysowa

Program dla uczniów klas I - V o zdrowym odżywianiu

2020-10-05

Przypominamy, że bierzemy udział w edukacyjnym Programie dla szkół, dzięki któremu dzieci z klas I-V mogą w praktyce uczyć się zasad zdrowego odżywiania, poprzez regularne spożywanie owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz powiązane działania edukacyjne.

 

Czytaj więcej o: Program dla uczniów klas I - V o zdrowym odżywianiu

Słoneczniki uczniów klasy III A

2020-10-05
Powiększ zdjęcie
Uczniowie klasy III a pozdrawiają wszystkich SŁONECZNIKOWO Czytaj więcej o: Słoneczniki uczniów klasy III A

Konkurs Plastyczny "Bezpieczna droga do szkoły"

2020-10-05
Powiększ zdjęcie

W ostatnich dniach września w naszej szkole organizowany był konkurs plastyczny,,Bezpieczna droga do szkoły” . Tematyka konkursu niezmiennie  ważna i aktualna, zmobilizowała dużą grupę uczniów klas I- III do wzięcia w nim udziału. Organizatorkami konkursu były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej:  Anna Cierpiał  i Lidia Stępień. Dzieci w swoich pracach wykazały się dużą  pomysłowością i wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych od techniki kolażu, poprzez rysowanie suchymi i olejnymi pastelami, wyklejanie plasteliną. Laureatami konkursu zostali:

 I miejsce: Marcel  Kozak z klasy  II a ,
II miejsce  - Nina Nabiałek z klasy I a,
III miejsce - ex aequo Maja Walaszczyk z klasy III a i Oliwia Purgal z klasy III b.
 
Wyróżnienia przyznano: 
 • Jakubowi Sikorskiemu z klasy II a,
 • Julii Kowalewskiej z klasy III a
 • Nikoli Weżgowiec z klasy III b.
 
Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Czytaj więcej o: Konkurs Plastyczny "Bezpieczna droga do szkoły"