REKRUTACJA DO KLASY I SP nr 22

UWAGA RODZICE!

 

Od 01.03.2019r. od godz. 9.00 do 15.03.2019r. do godz. 15.00

odbywać się będzie

elektroniczna rekrutacja do klasy I

na rok szkolny 2019/2020.

Rodzic po zalogowaniu się na stronie:

http://czestochowa.podstawowe.vnabor.pl

wprowadza zgłoszenie/wniosek swojego dziecka do klasy I

zgodnie z instrukcją.

Wszelkie dodatkowe informacje nt. rekrutacji można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Rodzice uczniów spoza obwodu wybierając Szkołę Podstawową nr 22 powinni wpisać ją w tabeli na pierwszym miejscu.

http://www.czestochowa.pl/page/5503,nabor-do-klas-i-publicznych-szkol-podstawowych-.html