Jesteś tutaj: Start / PTTK

PTTK


Cele i zadania  SKKT

        Celem głównym działalności SKKT PTTK  jest rozwijanie wśród jego członków zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, zachęcanie do poznawania najbliższej okolicy ,tradycji i kultury narodowej, przyrody ojczystej.

Do SKKT należą uczniowie klas IV-V-VI.

Cele szczegółowe

• poznawanie obiektów przyrodniczych i zabytków kultury  o dużych walorach krajoznawczo-historycznych,

• kształtowanie nawyków bezpiecznego i zdrowego wypoczynku, poprawianie sprawności fizycznej, stanu zdrowia, zachęcanie do rekreacji na świeżym powietrzu,

• kształtowanie nawyków aktywnego uczestniczenia w życiu koła, szkoły,

• promowanie działalności SKKT PTTK  w środowisku lokalnym poprzez udział w imprezach krajoznawczych oraz organizację pieszych rajdów górskich,

• promowanie turystyki kwalifikowanej GOT (Górska Odznaka Turystyczna),

• współpraca z Częstochowskim Oddziałem PTTK

• organizacja wycieczek szkolnych (autokarowych, pieszych, itp.) oraz aktywne w nich uczestniczenie,

• uczestnictwo w rajdach i wycieczkach organizowanych przez inne organizacje turystyczne,

• organizowanie konkursów o tematyce krajoznawczo-turystycznej,

• prowadzenie dokumentacji fotograficznej z odbytych rajdów turystycznych, publikacja na stronie internetowej szkoły

• upowszechnianie czytelnictwa czasopism, wydawnictw o tematyce krajoznawczej i turystycznej,

• zachęcanie do odwiedzania stron internetowych o tematyce turystycznej,

Formy pracy

 Zajęcia terenowe: wycieczki, rajdy krajoznawcze (tematyczne lub obejmujące całość zagadnień krajoznawczych), prace terenowe (czynności badawcze, naukowe - poprzez -wywiady, ankiety, dokumentację fotograficzną), ćwiczeniowo-praktyczne (wykorzystujące wiedzę teoretyczną poza szkołą podczas zajęć z orientacji w terenie).

Spodziewane osiągnięcia

1. Uczeń potrafi:

- orientować w się w terenie za pomocą mapy i kompasu,

- pełnić funkcję przewodnika po swoim mieście,

- rozwiązywać proste zadania problemowe dotyczące miejsca zamieszkania i okolicy,

- dostrzegać przyrodnicze i kulturowe walory najbliższego regionu,

- zorganizować pieszą i rowerową wycieczkę turystyczno – krajoznawczą dla swojej rodziny,

2. Uczeń rozumie potrzebę zagospodarowanie czasu wolnego poprzez aktywny wypoczynek.

3. Uczeń zna korzyści wynikające z przynależności do PTTK.

Artykuły

Wycieczka 24.10.2015r.

2015-10-24
Powiększ zdjęcie

WYCIECZKA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

Ustroń Zdrój – Równica – Orłowa – Ustroń Polana

24.10.2015r.

Czytaj więcej o: Wycieczka 24.10.2015r.

Wycieczka 19.09.2015r.

2015-09-19
Powiększ zdjęcie

WYCIECZKA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

Brenna Leśnica – Stary Groń – Grabowa – Przeł. Salmopolska –

Trzy Kopce Wiślańskie – Brenna Leśnica

19.09.2015r.

 

Czytaj więcej o: Wycieczka 19.09.2015r.

Wycieczka 06.06.2015r.

2015-06-06
Powiększ zdjęcie

WYCIECZKA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

Bielsko Biała (kolej linowa) – Szyndzielnia – Klimczok  Szyndzielnia – Jez. Wielka Łąka – Wapienica

06.06.2015r.

Czytaj więcej o: Wycieczka 06.06.2015r.

Wycieczka 25.04.2015r.

2015-04-25
Powiększ zdjęcie

WYCIECZKA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

Przeł. Salmopol – Trzy Kopce Wiślańskie – Zakrzosek – Ustroń Dobka

25.04.2015r.

Czytaj więcej o: Wycieczka 25.04.2015r.

Wycieczka 25.10.2014r.

2014-10-25
Powiększ zdjęcie

WYCIECZKA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

Przeł. Salmopolska – Kotarz – Przeł. Karkoszczonka – Szczyrk Biła

25.10.2014r.

Czytaj więcej o: Wycieczka 25.10.2014r.

Wycieczka 27.09.2014r.

2014-09-27
Powiększ zdjęcie

WYCIECZKA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

Wisła Łabajów – Stożek – Soszów Wielki – Beskidek – Wisła Jawornik

27.09.2014r.

 

Czytaj więcej o: Wycieczka 27.09.2014r.