Zebrania i konsultacje

TERMINY ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 202/2021

23.09.2020 r. Zebranie organizacyjne
      - klasy : 4,5,6 godz.16:30
      - klasy : 2,3 godz. 17:00
24..09.2020 r. Zebranie organizacyjne
      - klasy : 1,7,8 godz. 16:30
28.10.2020 r. Konsultacje według podanego harmonogramu
18.11.2020 r. Zebranie
        - klasy : 4,5,6 godz.16:30
        - klasy : 2,3 godz. 17:00
19.11.2020 r. Zebranie
        - klasy : 1,7,8 godz. 16:30
21.12.2020 r. - Zebranie według podanego harmonogramu
17.03.2021 r. - Zebranie według podanego harmonogramu
kwiecień 2021 r. - Zebranie rodziców uczniów klas 8
 dot. Egzaminów ósmoklasisty
24.05.2021 r. - Zebranie według podanego harmonogramu

Zebrania z rodzicami odbywać się będą stacjonarnie lub on line na platformie: Microsoft Office 365 Team, w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.
Konsultacje z rodzicami odbywać się będą zgodnie z wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19 wśród uczniów, rodziców i pracowników w placówkach oświatowych na terenie miasta Częstochowy według ustalonego harmonogramu.