Kalendarium

Niedziela, 2021-06-13

Imieniny: Antoniego, Gracji

Statystyki

  • Odwiedziny: 138133
  • Do końca roku: 201 dni
  • Do wakacji: 12 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 35 w Częstochowie

e-mail: sp35@edukacja.czestochowa.pl

tel. 34 360 53 03

Jesteś tutaj: Start / Ósmoklasiści!!!

Ósmoklasiści!!!

 

NAJWAŻNIEJSZE IFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI UCZNIÓW DO PIERWSZYCH KLAS SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

                      Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkól ponadpodstawowych. Harmonogram postepowania rekrutacyjnego jest dostosowany do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wynikach tego egzaminu wydanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

 

                        Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowejwraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 roku do 21 czerwca 2021 roku  za wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, do oddziałów przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,  oraz do szkól sportowych i prowadzących szkolenie sportowe do których wnioski składa się od 17 maja 2021 roku do 31 maja 2021 roku.

 

                           Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 roku do 14 lipca 2021roku.

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych ogłoszone 22 lipca 2021 roku. 

 

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 roku.

 

                         W terminie od 23 lipca do 30 lipca 2021 roku w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego , o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych, przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego i przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

 

                          W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 roku do godziny 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 roku. Nieprzedłożenie do 24 września 2021 roku zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 

                        W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jednostki systemu oświaty listy kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) będą zamieszczały do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych.

 

 

 

 

Witam, pragnę zaproponować Wam kolejną propozycję szkoły ponadpodstawowej.

Miłej lektury.

Pozdrawiam

Wojciech Dudek

https://www.youtube.com/watch?v=1hp1GVvckrQ

http://www.zsprus.czest.pl/kierunki/


http://www.zsprus.czest.pl/