Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Przejście dla pieszych - brak strażnika

Szanowni Rodzice!!! 

W dniach 16-18.09.2020 r. w związku z niedyspozycją zdrowotną opiekuna 
dzieci i młodzieży

sprawującego nadzór nad bezpiecznym przejściem dla pieszych

przy skrzyżowaniu ulic A. Bienia z ulicą Boh. Katynia

proszę o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię