Kontakt

ul. Jesienna 42

42-208 Częstochowa

tel. 34 363 27 06

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych
przez kuratora oświaty
lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2019/2020