Kalendarium

Czwartek, 2020-10-22

Imieniny: Haliszki, Lody

Statystyki

  • Odwiedziny: 605387
  • Do końca roku: 70 dni
  • Do wakacji: 246 dni

REKRUTACJA DO KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

REKRUTACJA
DO KLASY I
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 W dniu 20 kwietnia 2017r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I
szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja
dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

http://czestochowa.podstawowe.vnabor.pl

 Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi
20 kwietnia 2017 r. o godz. 9:00.
Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 12 maja 2017 r. o godz. 15.00.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie.
Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność
uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I
szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

Na stronie naboru zostały podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji,
harmonogramu, instrukcji postępowania
oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

W terminie od  20 kwietnia do 12 maja 2017 r. rodzice/opiekunowie prawni składają zgłoszenie do szkoły obwodowej
lub wniosek o przyjęcie dziecka do wybranej szkoły.

Kryteria rekrutacji: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2017/1360/akt.pdf